นางช่อชะบา ชื่นบาน ผอ.สพป.ตราด พร้อมด้วยบุคลากรกลุ่มบริหารงานบุคคล สังกัดสพป.ตราด เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดตราด ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตราด

นางช่อชะบา ชื่นบาน ผอ.สพป.ตราด ร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ขอให้พระองค์ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ว ณ ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดตราด

บุคลากรในสพป.ตราด ร่วมกันทำกิจกรรมหน้าเสาธง ณ บริเวณเสาธง สพป.ตราด ซึ่งกิจกรรมดังกล่าว ประกอบด้วยการยืนตรงเคารพธงชาติ , การสวดมนตร์ไหว้พระ , การแสดงความเคารพต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และร่วมขับร้องเพลงจำขึ้นใจ(ข้าราชการที่ดี)

กิจกรรมโรงเรียน (EMIS)

ที่ตั้ง สพป.ตราด