นางช่อชะบา ชื่นบาน ผอ.สพป.ตราด พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสพป.ตราด และหัวหน้าศูนย์เครือข่ายสถานศึกษา เข้าประชุมเตรียมจัดงานวันครูแบบออนไลน์ 16 มกราคม 2564 ครั้งที่ 2/2564

วันพฤหัสบดีที่ 14 มกราคม

Read more

นางช่อชะบา ชื่นบาน ผอ.สพป.ตราด เป็นประธานการนิเทศ กำกับติดตามการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเร้นท์” (Video Conference)

วันพฤหัสบดีที่ 14 มกราคม

Read more

นางช่อชะบา ชื่นบาน ผอ.สพป.ตราด พร้อมด้วยตณะผู้บริหารในสพป.ตราด ตรวจเยี่ยม ทักทายให้กำลังใจคณะครู และผู้บริหารศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาคลองใหญ่ ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์

วันพุธที่ 13 มกราคม 2564

Read more

นางช่อชะบา ชื่นบาน ผอ.สพป.ตราด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สพป.ตราด เข้าร่วมการประชุมผ่านระบบทางไกล การจัดอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจ วิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่างโครงการยุทธศาสตร์และแผนระดับรองและการนำระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ระดับภูมิภาค

วันพุธที่ 13 มกราคม 2564

Read more

นางช่อชะบา ชื่นบาน ผอ.สพป.ตราด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สพป.ตราด เข้าร่วมการประชุมผ่านระบบทางไกล ในรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ” ครั้งที่ 2/2564

วันพุธที่ 13 มกราคม 2564

Read more

นางช่อชะบา ชื่นบาน ผอ.สพป.ตราด พร้อมด้วยคณะผู้บริหารในสพป.ตราด และคณะผู้บริหารในสังกัดสพม.17 เข้าร่วมประชุมการบริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพของชุมชนและโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง ผ่านระบบ (Video Conference)

วันอังคารที่ 12 มกราคม 25

Read more

นางช่อชะบา ชื่นบาน ผอ.สพป.ตราด พร้อมด้วยคณะผู้บริหารใน สพป.ตราด ตรวจเยี่ยม ทักทายให้กำลังใจคณะครู และผู้บริหารศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาปทุมหลวง ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์

วันจันทร์ที่ 11 มกราคม 25

Read more

นางช่อชะบา ชื่นบาน ผอ.สพป.ตราด เป็นประธานการประชุมผู้อำนวยการสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดสพป.ตราด ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ด้วย Google Hangouts Meet ครั้งที่ 1/2564

วันศุกร์ที่ 8 มกราคม 2564

Read more

นางช่อชะบา ชื่นบาน ผอ.สพป.ตราด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สพป.ตราด เข้าร่วมการประชุมผ่านระบบทางไกล ในรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ” ครั้งที่ 49/2563

วันพุธที่ 30 ธันวาคม 2563

Read more

นางช่อชะบา ชื่นบาน ผอ.สพป.ตราด พร้อมด้วยคณะผู้บริหารในสพป.ตราด ตรวจเยี่ยมคณะครู และผู้บริหารศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาเขาสมิง1 ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์

วันจันทร์ที่ 28 ธันวาคม 2

Read more