การจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุ และการายงานผลงาน

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี


แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

รายงานงบทดลองประจำปี 2565


แผนการใช้จ่ายงบประจำปี 2564

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564

รายงานงบทดลองประจำปี 2564

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน ประจำปี 2564

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี


สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2563

รายงานงบทดลองประจำปี 2563

รายงานผลการการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี2563