ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย โอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ และโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่นไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค(๒) สังกัด สพป.ตราด

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำเเหน่งเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย โอน ขาราชครูและบุคลากรทางการศึกษา และย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ และรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น ไปบรรจุและแต่งตั้งให้ ดำรงตำแหน่งบุลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) สังกัด สพป.ตราด

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย โอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ และรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่นไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) สังกัด สพป.ตราด

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย โอนข้าราชการครูและบคลากรทางการศึกษา และย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ และรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่นไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด

สพป.ตราด ร่วมกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ ร้องเพลงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ กล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต แสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ แสดงสัญลักษณ์เขตพื้นที่การศึกษาสุจริต และร่วมร้องเพลงจำขึ้นใจ

กิจกรรมโรงเรียน (EMIS)

วิดีโอแนะนำ สพป.ตราด

เพลงมาร์ชสพป.ตราด

OBEC Content Center

ครูพร้อม.com

ที่ตั้ง สพป.ตราด

จดหมายข่าว สพป.ตราด

สพป.ตราด ประชุมคณะกรรมการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดตราด ครั้งที่ 10/2564 เพื่อหารือข้อราชการ ติดตามงานนโยบายและภารกิจสำคัญของจังหวัด ผ่านระบบ Video conference โปรแกรม webex

วันอังคารที่ 30 พฤศจิกายน

Read more

สพป.ตราด จัดประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาจัดสรรพี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1/2564

วันจันทร์ที่ 29 พฤศจิกายน

Read more

สพป.ตราด ได้เข้าร่วมประชุมผู้ตรวจราชการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เขตตรวจราชการที่ 8 , 9 และ 10 และผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา

วันจันทร์ที่ 29 พฤศจิกายน

Read more

สพป.ตราด ร่วมกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ ร้องเพลงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ กล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต แสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ แสดงสัญลักษณ์เขตพื้นที่การศึกษาสุจริต และร่วมร้องเพลงจำขึ้นใจ

วันจันทร์ที่ 29 พฤศจิกายน

Read more

สพป.ตราด ในนามสำนักงานลูกเสือจังหวัดตราด จัดพิธี วางพวงมาลา และถวายราชสดุดี “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า“ ประจำปี 2564

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564

Read more

สพป.ตราด ประชุมสร้างความรู้ปูพื้นฐานการตรวจสอบภายใน โดยให้ความรู้แก่ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินบัญชีและพัสดุ สำหรับผู้บริหารสถานศึกษาและผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินบัญชีและพัสดุ ผ่านการประชุมทางไกล

วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤศจิกา

Read more