งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2565 ระดับภาคกลาง และภาคตะวันออก
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด

กิจกรรมโรงเรียน (EMIS)

ที่ตั้ง สพป.ตราด

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด
356 หมู่ 2 ถนนสุขุมวิท ตำบลวังกระแจะ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด 23000
โทรศัพท์ : 0-3952-2816 โทรสาร : 0-3951-1278 , 0-3952-0229
https://web.trat-edu.go.th/
E-mail : officetratedu@trat-edu.go.th
Facebook : ประชาสัมพันธ์ สพป.ตราด