ฐานข้อมูลกลางทางการศึกษา

จดหมายข่าว สพป.ตราด

นางช่อชะบา ชื่นบาน ผอ.สพป.ตราด พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.ตราด และ ผอ.กลุ่ม ร่วมประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 2/2564 ด้วยระบบ Video Conference เพื่อรับทราบนโยบายการจัดการศึกษาเร่งด่วนของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ สพฐ. สู่การปฏิบัติ

นางช่อชะบา ชื่นบาน ผอ.สพป.ตราด เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานจัดทำผลงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อเข้าร่วมคัดเลือกเพื่อรับรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ปีการศึกษา 2564

นางช่อชะบา ชื่นบาน ผอ.สพป.ตราด พร้อมด้วย นายวิชชา ครุปิติ รอง ผอ.สพป.ตราด และศึกษานิเทศก์ ร่วมประชุมผ่านระบบ Conference รับนโยบายการดำเนินการโครงการโรงเรียนร่วมทดลองการจัดการเรียนการสอนออนไลน์

นางช่อชะบา ชื่นบาน ผอ.สพป.ตราด เป็นประธานในพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือโครงการส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ระหว่างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด กับ อาชีวศึกษาจังหวัดตราด

นางช่อชะบา ชื่นบาน ผอ.สพป.ตราด พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.ตราด และ ผอ.กลุ่ม ร่วมประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 2/2564 ด้วยระบบ Video Conference เพื่อรับทราบนโยบายการจัดการศึกษาเร่งด่วนของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ สพฐ. สู่การปฏิบัติ

นางช่อชะบา ชื่นบาน ผอ.สพป.ตราด พร้อมด้วย นายวิชชา ครุปิติ รอง ผอ.สพป.ตราด และศึกษานิเทศก์ ร่วมประชุมผ่านระบบ Conference รับนโยบายการดำเนินการโครงการโรงเรียนร่วมทดลองการจัดการเรียนการสอนออนไลน์

กิจกรรมโรงเรียน (EMIS)

ที่ตั้ง สพป.ตราด

นางช่อชะบา ชื่นบาน ผอ.สพป.ตราด และบุคลากรในสังกัด มอบกระเช้าให้ นายบำเด็จ โคตรชัย พนักงานธุรการ ที่ประสบอุบัติเหตุลื่นล้ม แขนหัก เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ

วันพฤหัสบดีที่ 10 มิถุนาย

Read more

นางช่อชะบา ชื่นบาน ผอ.สพป.ตราด พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.ตราด และ ผอ.กลุ่ม ร่วมประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 2/2564 ด้วยระบบ Video Conference เพื่อรับทราบนโยบายการจัดการศึกษาเร่งด่วนของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ สพฐ. สู่การปฏิบัติ

วันพุธที่ 9 มิถุนายน 2564

Read more

นางช่อชะบา ชื่นบาน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด และบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมรับชมรายการพุธเช้าข่าว สพฐ. ครั้งที่ 21/2564

วันพุธที่ 9 มิถุนายน 2564

Read more

นางช่อชะบา ชื่นบาน ผอ.สพป.ตราด เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานจัดทำผลงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อเข้าร่วมคัดเลือกเพื่อรับรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ปีการศึกษา 2564

วันอังคารที่ 8 มิถุนายน 2

Read more

นางช่อชะบา ชื่นบาน ผอ.สพป.ตราด พร้อมด้วย นายวิชชา ครุปิติ รอง ผอ.สพป.ตราด และศึกษานิเทศก์ ร่วมประชุมผ่านระบบ Conference รับนโยบายการดำเนินการโครงการโรงเรียนร่วมทดลองการจัดการเรียนการสอนออนไลน์

วันจันทร์ที่ 7 มิถุนายน 2

Read more

นางช่อชะบา ชื่นบาน ผอ.สพป.ตราด เป็นประธานในพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือโครงการส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ระหว่างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด กับ อาชีวศึกษาจังหวัดตราด

วันจันทร์ที่ 7 มิถุนายน 2

Read more

นางช่อชะบา ชื่นบาน ผอ.สพป.ตราด มอบหมายให้ ดร.ลัดดา ท่าพริก รอง ผอ.สพป.ตราด มอบชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ให้กับโรงเรียนในสังกัด

วันจันทร์ที่ 7 มิถุนายน 2

Read more

นางช่อชะบา ชื่นบาน ผอ.สพป.ตราด เป็นประธานเปิดการประชุมการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครู ตาม ว 9/2564

วันจันทร์ที่ 7 มิถุนายน 2

Read more

นางช่อชะบา ชื่นบาน ผอ.สพป.ตราด เป็นประธานในการประชุมรอง ผอ.สพป. ผอ.กลุ่มทุกกลุ่ม/หน่วยตรวจสอบภายใน เพื่อมอบนโยบายลงสู่การปฏิบัติ ให้เกิดประสิทธิภาพและสอดคล้องการบริหารด้านการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา

วันจันทร์ที่ 7 มิถุนายน 2

Read more

นางช่อชะบา ชื่นบาน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด นำทีมคณะผู้บริหารและบุคลากรในสังกัดจัดกิจกรรม “วันพัฒนาองค์กร ตอน 5 ส และพอเพียง”

วันศุกร์ที่ 4 มิถุนายน 25

Read more