ที่ตั้ง สพป.ตราด

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด
356 หมู่ 2 ถนนสุขุมวิท ตำบลวังกระแจะ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด 23000
โทรศัพท์ : 0-3952-2816 โทรสาร : 0-3951-1278 , 0-3952-0229
https://web.trat-edu.go.th/
E-mail : saraban@trat-edu.go.th
Facebook page: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด
Facebook : ประชาสัมพันธ์ สพป.ตราด
YouTube: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด