สมัครร่วมกิจกรรม “วิ่งสงาด ประถมตราด…ฮิ”

ฐานข้อมูลกลางทางการศึกษา

จดหมายข่าว สพป.ตราด

หลักสูตรอบรมออนไลน์

นางช่อชะบา ชื่นบาน ผอ.สพป.ตราด เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2564) เพื่อให้เป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ ยุติธรรม ณ ห้องประชุมบุษราคัม สพป.ตราด

นางช่อชะบา ชื่นบาน ผอ.สพป.ตราด มอบหมายให้ นายวิชชา ครุปิติ รองผอ.สพป.ตราด เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดตราด (ศอ.ปส.จ.ตราด) ครั้งที่ 6 ณ ห้องประชุมพลอยแดง ศาลากลางจังหวัดตราด

นางช่อชะบา ชื่นบาน ผอ.สพป.ตราด เป็นประธานในการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในระยะเวลา 1 ปี ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุมคามทะเล สพป.ตราด

นางช่อชะบา ชื่นบาน ผอ.สพป.ตราด เป็นประธานในการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในระยะเวลา 1 ปี ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุมคามทะเล สพป.ตราด

นางช่อชะบา ชื่นบาน ผอ.สพป.ตราด พร้อมด้วย ดร.ลัดดา ท่าพริก นายวิชชา ครุปิติ รอง ผอ.สพป.ตราด คณะผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และบุคลากรในสังกัด ร่วมรับชมรายการพุธเช้าข่าว สพฐ. วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ ครั้งที่ 16/2564 ณ ห้องประชุมบุษราคัม สพป.ตราด

นางช่อชะบา ชื่นบาน ผอ.สพป.ตราด พร้อมด้วย ดร.ลัดดา ท่าพริก นายวิชชา ครุปิติ รอง ผอ.สพป.ตราด คณะผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และบุคลากรในสังกัด ร่วมรับชมรายการพุธเช้าข่าว สพฐ. วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ ครั้งที่ 16/2564 ณ ห้องประชุมบุษราคัม สพป.ตราด

นางช่อชะบา ชื่นบาน ผอ.สพป.ตราด เป็นประธานในการประชุมทางไกล (Video Converence) ประธานศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาในสังกัด ในการขับเคลื่อนการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในระยะเวลา 1 ปี (Evaluation Team) ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุมคามทะเล สพป.ตราด

นางช่อชะบา ชื่นบาน ผอ.สพป.ตราด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สพป.ตราด และบุคลากรในสังกัด ร่วมรับชมรายการพุธเช้าข่าว สพฐ. ครั้งที่ 15/2564 ณ ห้องประชุมบุษราคัม อาคารเฉลิมพระเกียรติ สพป.ตราด

กิจกรรมโรงเรียน (EMIS)

ที่ตั้ง สพป.ตราด

นางช่อชะบา ชื่นบาน ผอ.สพป.ตราด เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2564) เพื่อให้เป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ ยุติธรรม ณ ห้องประชุมบุษราคัม สพป.ตราด

วันศุกร์ที่ 30 เมษายน 256

Read more

นางช่อชะบา ชื่นบาน ผอ.สพป.ตราด มอบหมายให้ นายวิชชา ครุปิติ รองผอ.สพป.ตราด เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดตราด (ศอ.ปส.จ.ตราด) ครั้งที่ 6 ณ ห้องประชุมพลอยแดง ศาลากลางจังหวัดตราด

วันพฤหัสบดีที่ 29 เมษายน

Read more

นางช่อชะบา ชื่นบาน ผอ.สพป.ตราด เป็นประธานในการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในระยะเวลา 1 ปี ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุมคามทะเล สพป.ตราด

วันพฤหัสบดีที่ 29 เมษายน

Read more

นางช่อชะบา ชื่นบาน ผอ.สพป.ตราด เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดตราด ครั้งที่ 3/2564 ณ ห้องประชุมพลอยแดง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดตราด

วันพุธที่ 28 เมษายน 2564

Read more

นางช่อชะบา ชื่นบาน ผอ.สพป.ตราด เป็นประธานในการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในระยะเวลา 1 ปี ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุมคามทะเล สพป.ตราด

วันพุธที่ 28 เมษายน 2564

Read more

นางช่อชะบา ชื่นบาน ผอ.สพป.ตราด พร้อมด้วย ดร.ลัดดา ท่าพริก นายวิชชา ครุปิติ รอง ผอ.สพป.ตราด คณะผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และบุคลากรในสังกัด ร่วมรับชมรายการพุธเช้าข่าว สพฐ. วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ ครั้งที่ 16/2564 ณ ห้องประชุมบุษราคัม สพป.ตราด

วันพุธที่ 28 เมษายน 2564

Read more

นางช่อชะบา ชื่นบาน ผอ.สพป.ตราด เป็นประธานในการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในระยะเวลา 1 ปี ครั้งที่ 1

วันอังคารที่ 27 เมษายน 25

Read more

นางช่อชะบา ชื่นบาน ผอ.สพป.ตราด เป็นประธานในการประชุมรองผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการกลุ่ม เพื่อมอบนโยบายต่าง ๆ พร้อมทั้งกำชับให้ดำเนินการตามมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ณ ห้องประชุมบุษราคัม สพป.ตราด

วันจันทร์ที่ 26 เมษายน 25

Read more