ติดต่อหน่วยงาน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด

356 หมู่ 2 ถนนสุขุมวิท ตำบลวังกระแจะ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด 23000 

📞 ติดต่อเราได้ที่ : 0 395 2 2816

โทรสาร : 0 3951 1278 / 0 0952 0229

https://web.trat-edu.go.th/

📧 E-mail : officetratedu@trat-edu.go.th

Facebook : ประชาสัมพันะธ์ สพป.ตราด

หมายเลขภายใน

  • หน้าห้อง ผอ. สพป.ตราด : ต่อ 110
  • กลุ่มอำนวยการ : ต่อ 101
  • กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ : ต่อ 121
  • กลุ่มบริหารงานบุคคล : ต่อ 103
  • กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา : ต่อ 123
  • กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา : ต่อ 105
  • กลุ่มนโยบายและแผน : ต่อ 122
  • กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา : ต่อ 118
  • กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร : ต่อ 118
  • กลุ่มกฎหมายและคดี : ต่อ 117