สมัครร่วมกิจกรรม “วิ่งสงาด ประถมตราด…ฮิ”

ฐานข้อมูลกลางทางการศึกษา

หลักสูตรอบรมออนไลน์

ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ และรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น ไปบรรจุและดำรงตำแหน่งบุลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) สังสัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย โอน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และย้าย ข้าราชการพลเรือนสามัญ และรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น ไปบรรจุและแต่งตั้งให้ ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2)สังกัด สพป.ตราด

นางช่อชะบา ขื่นบาน ผอ.สพป.ตราด มอบหมายให้ นางสมใจ วัฒฐานะ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาฯและนางสาวสุวิมล โคกคาม ศึกษานิเทศก์ เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการโครงการอารยเกษตร สืบสาน รักษา ต่อยอด ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเดียงด้วย “โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง” ณ โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ต จังหวัดปทุมธานี

นางช่อชะบา ชื่นบาน ผอ.สพป.ตราด เป็นประธานในการเปิดการอบรมและบรรยายพิเศษ โครงการปฏิรูปการเรียนรู้ทั้งระบบ จำนวน 9 โรงเรียน อบรม advance จิตศึกษา.- Extra PBL และการสอนภาษาไทยผ่านวรรณกรรม โดยจัดอบรมระหว่างวันที่ 6 – 7 เมษายน 2564 และได้รับความอนุเคราะห์วิทยากร จากโรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา ณ ห้องประชุมทรัพย์เจริญ สพป.ตราด

นางช่อชะบา ชื่นบาน ผอ.สพป.ตราด พร้อมด้วยคณะบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมในพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้ เนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ เพื่อเป็นการถวายความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ณ ศาลาประชาคมจังหวัดตราด

นางช่อชะบา ชื่นบาน ผอ.สพป.ตราด เข้าร่วมกิจกรรมการปัจฉิมนิเทศปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 พร้อมทั้งมอบเกียรติบัตรและทุนการศึกษาให้กับนักเรียนชั้น ป. 6 ที่เรียนดี ความประพฤติดี และทำคุณประโยชน์ให้แก่โรงเรียน ณ โรงเรียนบ้านเนินตาล

นางช่อชะบา ชื่นบาน ผอ.สพป.ตราด เป็นประธานในพิธีเปิดงานนิทรรศการทางวิชาการ “เปิดเรือนเยือนหนองเสม็ด ครั้งที่ 1” ประจำปีการศึกษา 2563 ภายใต้คอนเซฟท (Concept) “คุณภาพชั้นนำ คุณธรรมโดดเด่น มุ่งเน้นอาชีพ แอคทีฟการเรียนรู้ ก้าวสู่นวัตกรรม เลิศล้ำเทคโนโลยี นำวิถีพอเพียง เคียงคู่วัฒนธรรมไทย” ณ โรงเรียนวัดหนองเสม็ด (อรรถพรสงเคราะห์)

นางช่อชะบา ชื่นบาน ผอ.สพป.ตราด เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา โดยประชุมทางไกลผ่านระบบวีดีโอคอนเฟอเรนซ์ ด้วย Google Hangouts Meet ณ ห้องประชุมบุษราคัม สพป.ตราด

นางช่อชะบา ชื่นบาน ผอ.สพป.ตราด เป็นประธานในการเปิดการอบรมพัฒนาเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ e-GP ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ ณ ห้องประชุมบุษราคัม สพป.ตราด

กิจกรรมโรงเรียน (EMIS)

ที่ตั้ง สพป.ตราด

นางช่อชะบา ขื่นบาน ผอ.สพป.ตราด มอบหมายให้ นางสมใจ วัฒฐานะ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาฯและนางสาวสุวิมล โคกคาม ศึกษานิเทศก์ เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการโครงการอารยเกษตร สืบสาน รักษา ต่อยอด ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเดียงด้วย “โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง” ณ โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ต จังหวัดปทุมธานี

วันพุธที่ 7 เมษายน 2564 เ

Read more

นางช่อชะบา ชื่นบาน ผอ.สพป.ตราด มอบหมายนางอินทิรา บุญวาที รองผอ.สพป.ตราดเข้าร่วมการประชุมผ่านระบบทางไกล ในรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ” ครั้งที่ 14/2564 ณ ห้องประคามทะเล สพป.ตราด

วันพุธที่ 7 เมษายน 2564 เ

Read more

นางช่อชะบา ชื่นบาน ผอ.สพป.ตราด เป็นประธานในการเปิดการอบรมและบรรยายพิเศษ โครงการปฏิรูปการเรียนรู้ทั้งระบบ จำนวน 9 โรงเรียน อบรม advance จิตศึกษา.- Extra PBL และการสอนภาษาไทยผ่านวรรณกรรม โดยจัดอบรมระหว่างวันที่ 6 – 7 เมษายน 2564 และได้รับความอนุเคราะห์วิทยากร จากโรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา ณ ห้องประชุมทรัพย์เจริญ สพป.ตราด

วันอังคารที่ 6 เมษายน 256

Read more

นางช่อชะบา ชื่นบาน ผอ.สพป.ตราด พร้อมด้วยคณะบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมในพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้ เนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ เพื่อเป็นการถวายความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ณ ศาลาประชาคมจังหวัดตราด

วันอังคารที่ 6 เมษายน 256

Read more

นางช่อชะบา ชื่นบาน ผอ.สพป.ตราด เข้าร่วมกิจกรรมการปัจฉิมนิเทศปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 พร้อมทั้งมอบเกียรติบัตรและทุนการศึกษาให้กับนักเรียนชั้น ป. 6 ที่เรียนดี ความประพฤติดี และทำคุณประโยชน์ให้แก่โรงเรียน ณ โรงเรียนบ้านเนินตาล

วันจันทร์ที่ 5 เมษายน 256

Read more

นางช่อชะบา ชื่นบาน ผอ.สพป.ตราด เป็นประธานในพิธีเปิดงานนิทรรศการทางวิชาการ “เปิดเรือนเยือนหนองเสม็ด ครั้งที่ 1” ประจำปีการศึกษา 2563 ภายใต้คอนเซฟท (Concept) “คุณภาพชั้นนำ คุณธรรมโดดเด่น มุ่งเน้นอาชีพ แอคทีฟการเรียนรู้ ก้าวสู่นวัตกรรม เลิศล้ำเทคโนโลยี นำวิถีพอเพียง เคียงคู่วัฒนธรรมไทย” ณ โรงเรียนวัดหนองเสม็ด (อรรถพรสงเคราะห์)

วันจันทร์ที่ 5 เมษายน 256

Read more

นางช่อชะบา ชื่นบาน ผอ.สพป.ตราด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และบุคลากรในสังกัด ร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวประกอบด้วย การร่วมร้องเพลงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ ถวายสัตย์ปฏิญาณตนเป็นข้าราชการที่ดี ณ บริเวณหน้าเสาธง สพป.ตราด

วันจันทร์ที่ 5 เมษายน 256

Read more

นางช่อชะบา ชื่นบาน ผอ.สพป.ตราด นำคณะผู้บริหารเข้าร่วมแสดงความยินดีกับ นางสาวตรีนุช เทียนทอง เนื่องในโอกาสดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ณ บ้านพัก จังหวัดสระแก้ว

วันอาทิตย์ที่ 4 เมษายน 25

Read more

นางช่อชะบา ชื่นบาน ผอ.สพป.ตราด เป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการและติดตามการดำเนินงานของสถานศึกษาที่ขอรับเงินอุดหนุนนักเรียนยากจน เพื่อสร้างความเข้าใจและติดตามการดำเนินงานของสถานศึกษาที่ขอรับเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไขณ ห้องประชุมทรัพย์เจริญ สพป.ตราด

วันเสาร์ที่ 3 เมษายน 2564

Read more