นางช่อชะบา ชื่นบาน ผอ.สพป.ตราด เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาตรวจสอบข้อมูล และจัดทำรายละเอียดตัวชี้วัดในการประเมินตามองค์ประกอบการประเมินศักยภาพของผู้ยื่นคำร้องขอย้าย ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2564

วันอังคารที่ 12 มกราคม 25

Read more

นางช่อชะบา ชื่นบาน ผอ.สพป.ตราด พร้อมด้วยคณะผู้บริหารในสพป.ตราด และคณะผู้บริหารในสังกัดสพม.17 เข้าร่วมประชุมการบริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพของชุมชนและโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง ผ่านระบบ (Video Conference)

วันอังคารที่ 12 มกราคม 25

Read more

นางช่อชะบา ชื่นบาน ผอ.สพป.ตราด พร้อมด้วยคณะผู้บริหารใน สพป.ตราด ตรวจเยี่ยม ทักทายให้กำลังใจคณะครู และผู้บริหารศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาปทุมหลวง ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์

วันจันทร์ที่ 11 มกราคม 25

Read more

นางช่อชะบา ชื่นบาน ผอ.สพป.ตราด พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสังกัดสพป.ตราด ร่วมประชุมผู้อำนวยการกลุ่ม เพื่อขับเคลื่อนนโยบายของนางช่อชะบา ชื่นบาน ผอ.สพป.ตราด

วันจันทร์ที่ 11 มกราคม 25

Read more

บุคลากรในสพป.ตราด ร่วมกันทำกิจกรรมหน้าเสาธง ณ บริเวณเสาธง สพป.ตราด สวดมนตร์ไหว้พระ , การแสดงความเคารพต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และร่วมขับร้องเพลงจำขึ้นใจ(ข้าราชการที่ดี)

วันจันทร์ที่ 11 มกราคม 25

Read more