สพป.ตราด ร่วมการประชุมทางไกล Video Conference เพื่อซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินการจัดสอบ ภาค ก และ ภาค ข ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2564

วันพุธที่ 19 มกราคม 2565

Read more

สพป.ตราด ร่วมรับชมการเปิดโครงการส่งเสริมโอกาส ความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา “พาน้องกลับมาเรียน” และพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ

วันจันทร์ที่ 17 มกราคม 25

Read more

สพป.ตราด จัดกิจกรรมงานวันครู ประจำปี 2565 ครั้งที่ 66 จัดในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Google Meet ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) โดยมีนายธนะชัย อุปริรัตน์ ศึกษาธิการจังหวัดตราด เป็นประธาน

วันอาทิตย์ที่ 16 มกราคม 2

Read more

สพป.ตราด จัดการประชุมชี้แจงแนวทางการบริหารจัดการระบบมาตรฐานความปลอดภัย (MOE Safety Center) ผ่านระบบการประชุมทางไกล Google Meet และการกำหนดอีเมลเพื่อนำเข้าสู่ระบบ ให้กับสถานศึกษาในสังกัดสพป.ตราด และสังกัด สพป.นครนายก จำนวน 236 แห่ง

วันที่ 14 มกราคม 2564 เวล

Read more

สพป.ตราด ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (Memorandum of Understanding : MOU) ระหว่างสพป.ตราดกับโรงเรียนวัดบางปิดล่าง (ราษฎร์สงเคราะห์) โรงเรียนคุณภาพ ระดับประถมศึกษา และโรงเรียนวัดบางปิดล่าง (ราษฎร์สงเคราะห์) โรงเรียนคุณภาพ ระดับประถมศึกษา กับโรงเรียนวัดทองธรรมชาติ และโรงเรียนบ้านอ่าวตาลคู่ โรงเรียนเครือข่าย

วันพฤหัสบดีที่ 13 มกราคม

Read more

สพป.ตราดประชุมคณะกรรมการกลั่นกรอง จัดลำดับความสำคัญโรงเรียนที่เสนอของบประมาณกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา ประจำปีบัญชี 2565 ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมบุษราคัม อาคารเฉลิมพระเกียรติ สพป.ตราด

วันพฤหัสบดีที่ 13 มกราคม

Read more

สพป.ตราด รับมอบเงินสนับสนุนการจัดงานวันครู ประจำปี พ.ศ. 2565 จาก นายสมนึก แพทย์พิทักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดตราด เพื่อจัดกิจกรรมในงานวันครู ประจำปี พ.ศ. 2565 ในวันที่ 16 มกราคม 2565

วันพฤหัสบดีที่ 13 มกราคม

Read more

สพป.ตราด ร่วมวางหรีดและมอบเงินช่วยเหลือครอบครัว เด็กชายธนาไท ถาวรกฤษ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอนุบาลตราด ที่ประสบอุบัติเหตุรถบรรทุก 6 ล้อ ชนท้ายจักรยานยนต์ เสียชีวิตเมื่อวันที่ 8 มกราคม 2565 ตั้งศพบำเพ็ญกุศล ณ วัดแหลมอวน

วันจันทร์ที่ 10 มกราคม 25

Read more

สพป.ตราด ร่วมประชุมทางไกลฯ เพื่อรับทราบแนวทางการจัดทำแผนการขับเคลื่อนของโรงเรียนคุณภาพ โดยให้เขตพื้นที่ดำเนินการจัดทำข้อมูลแนวทางการรองรับนักเรียนของโรงเรียนคุณภาพ ระดับมัธยมศึกษา

วันจันทร์ที่ 10 มกราคม 25

Read more