สพป.ตราด ให้การต้อนรับ ดร.อนันต์ พันนึก ผู้ช่วยเลขาธิ กพฐ. ในการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจติดตามการดำเนินงานโรงเรียนคุณภาพของชุมชน

วันพฤหัสบดีที่ 1 ธันวาคม

Read more

สพป.ตราด ให้การต้อนรับ ดร.อนันต์ พันนึก ผู้ช่วยเลขาธิการ กพฐ. ในการลงพื้นที่เยี่ยมและให้กำลังใจผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนชุมชนวัดอ่าวช่อ ที่จัดกระบวนการเรียนการสอบแบบจิตศึกษา PBL และ PLC

วันพฤหัสบดีที่ 1 ธันวาคม

Read more

สพป.ตราด ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (วันวชิราวุธ)

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565

Read more

พิธีวางพวงมาลา และถวายราชสดุดี “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า“ ประจำปี 2565 เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตแห่งพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565

Read more

สพป.ตราด อบรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจการดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และระบบ DPA ตำแหน่งครู ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาลุ่มแม่น้ำตราด และศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาแหลมงอบ

วันพุธที่ 23 พฤศจิกายน 25

Read more