สพป.ตราด ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online ITA Online) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 2/2566

วันพุธที่ 7 มิถุนายน 2566

Read more

สพป.ตราด ดการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ จิตอาสาพระราชทานจังหวัดตราด รุ่นที่ 4 โดยมี นายกัฬชัย เทพวรชัย รองผู้อำนวยการลูกเสือจังหวัดตราด เป็นประธานในพิธี ณ ค่ายลูกเสือจังหวัดตราด

วันพุธที่ 7 มิถุนายน 2566

Read more

สพป.ตราด ร่วมรับชมรายการพุธเช้าข่าว สพฐ. ครั้งที่ 22/2566 เพื่อรับทราบนโยบายจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผ่านระบบ Video conference

วันพุธที่ 7 มิถุนายน 2566

Read more

สพป.ตราด ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้บริหาร ครู นักเรียน โรงเรียนบ้านอ่างกะป่อง เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจ ในการจัดการเรียนการสอนและติดตามความก้าวหน้าการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และเน้นย้ำการเยี่ยมบ้านนักเรีย

วันอังคารที่ 6 มิถุนายน 2

Read more

สพป.ตราด ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้บริหาร ครู นักเรียน โรงเรียนวัดสลัก เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจ ในการจัดการเรียนการสอนและติดตามความก้าวหน้าการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และเน้นย้ำการเยี่ยมบ้านนักเรียน

วันอังคารที่ 6 มิถุนายน 2

Read more

สพป.ตราด ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้บริหาร ครู นักเรียน โรงเรียนบ้านคลองศอก เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจ ในการจัดการเรียนการสอนและติดตามความก้าวหน้าการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และเน้นย้ำการเยี่ยมบ้านนักเรียน

วันอังคารที่ 6 มิถุนายน 2

Read more

สพป.ตราด ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้บริหาร ครู นักเรียน โรงเรียนวัดท่าหาด เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจ ในการจัดการเรียนการสอนและติดตามความก้าวหน้าการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และเน้นย้ำการเยี่ยมบ้านนักเรียน

วันอังคารที่ 6 มิถุนายน 2

Read more

สพป.ตราด ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้ง ถวายพระราชกุศลสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2566 ณ บริเวณหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 ศาลากลางจังหวัดตราด

วันเสาร์ที่ 3 มิถุนายน 25

Read more

สพป.ตราด ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ณ ศาลาประชาคมจังหวัดตราด

วันเสาร์ที่ 3 มิถุนายน 25

Read more