ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนวัดสลักเพชร อำเภอเกาะช้าง ศึกษาดูงานการบริหารและการจัดการศึกษาเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผลการสอบ NT และผลการสอบ O-NET ณ โรงเรียนวัดรังสีสุทธาวาส อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

วันพุธที่ 14 สิงหาคม 2562

Read more

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติประจำจังหวัดตราด บรรยายในหัวข้อเรื่องวินัยคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริต และผลประโยชน์ทับซ้อน

วันอังคารที่ 13 สิงหาคม 2

Read more

ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนบ้านคลองมะนาว อำเภอคลองใหญ่ ศึกษาดูงานการบริหารและการจัดการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา ณ โรงเรียนอนุบาลรักภาษา อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง

วันที่ 13 สิงหาคม 2562 เว

Read more

พิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

วันจันทร์ที่ 12 สิงหาคม 2

Read more

พิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง แด่พระภิกษุสงฆ์ ถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

วันจันทร์ที่ 12 สิงหาคม 2

Read more