ผู้อำนวยการสพป.ตราด ร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติและพิจารณาผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1/2562

วันอังคารที่ 24 กันยายน 2

Read more

ผู้อำนวยการสพป.ตราด ร่วมประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามมาตรา 38ค. ครั้งที่ 2

วันจันทร์ที่ 23 กันยายน 2

Read more

ผู้อำนวยการและคณะผู้บริหาร, ข้าราชการ , พนักงานราชการ , ลูกจ้างและบุคลากรทางการศึกษาร่วมกันทำกิจกรรมหน้าเสาธง ณ บริเวณเสาธง หน้าสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด

วันจันทร์ที่ 23 กันยายน 2

Read more

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ร่วมประชุมสัมมนาเพื่อขับเคลื่อนนโยบายและวางแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน

วันจันทร์ที่ 16 กันยายน 2

Read more

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ร่วมการประชุมคณะกรรมการคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดตราด (สกสค. จังหวัดตราด)

วันจันทร์ที่ 16 กันยายน 2

Read more