สพป.ตราด ประชุมคณะกรรมการบริหารอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2564 ผ่านระบบ Google Meet

วันจันทร์ที่ 19 กรกฎาคม 2

Read more

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด เรื่องผลการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ เป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด

Read more

สพป.ตราด อบรมพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต ตามระบบคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล

วันศุกร์ที่ 9 กรกฎาคม 256

Read more