นางช่อชะบา ชื่นบาน ผอ.สพป.ตราด เป็นประธานในการประชุมทางไกล (Video Converence) ประธานศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาในสังกัด ในการขับเคลื่อนการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในระยะเวลา 1 ปี (Evaluation Team) ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุมคามทะเล สพป.ตราด

วันจันทร์ที่ 26 เมษายน 25

Read more

นางช่อชะบา ชื่นบาน ผอ.สพป.ตราด ร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนในสังกัด จำนวน 8 คน จึงได้มอบเกียรติบัตรให้กับโรงเรียน ครูผู้สอน และนักเรียน พร้อมมอบทุนการศึกษาให้นักเรียน เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับนักเรียนและครูผู้สอนต่อไป ณ ห้องประชุมบุษราคัม สพป.ตราด

วันจันทร์ที่ 26 เมษายน 25

Read more

นางช่อชะบา ชื่นบาน ผอ.สพป.ตราด เป็นประธานในการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในระยะเวลา 1 ปี ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุมคามทะเล สพป.ตราด

วันจันทร์ที่ 26 เมษายน 25

Read more

นางช่อชะบา ชื่นบาน ผอ.สพป.ตราด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ผู้อำนวยการกลุ่มและบุคลากรในสังกัด ร่วมกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ ร้องเพลงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ กล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต แสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ แสดงสัญลักษณ์เขตพื้นที่การศึกษาสุจริต

วันจันทร์ที่ 26 เมษายน 25

Read more

นางช่อชะบา ชื่นบาน ผอ.สพป.ตราด ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมสาทิสลักษณ์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องในวันรัฐพิธีวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ ศาลาประชาคมจังหวัดตราด

วันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2

Read more

นางช่อชะบา ชื่นบาน ผอ.สพป.ตราด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมงานวันผู้ใหญ่ หัวใจสงกรานต์ สืบสานวัฒนธรรมไทย ในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ไทยหรือวันสงกรานต์ ด้วยการรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ (ผู้ที่จะเกษียณอายุราชการ ปี 2564) ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ สพป.ตราด

วันศุกร์ที่ 23 เมษายน 256

Read more

นางช่อชะบา ชื่นบาน ผอ.สพป.ตราด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สพป.ตราด และบุคลากรในสังกัด ร่วมรับชมรายการพุธเช้าข่าว สพฐ. ครั้งที่ 15/2564 ณ ห้องประชุมบุษราคัม อาคารเฉลิมพระเกียรติ สพป.ตราด

วันพุธที่ 21 เมษายน 2564

Read more

นางช่อชะบา ชื่นบาน ผอ.สพป.ตราด เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดตราด ด้านบริหารงานบุคคล ครั้งที่ 3/2564 ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตราด

วันอังคารที่ 20 เมษายน 25

Read more

นางช่อชะบา ชื่นบาน ผอ.สพป.ตราด เป็นประธานในการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งรองผอ.สถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในระยะเวลา 1 ปี ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุมบุษราคัม อาคารเฉลิมพระเกียรติ สพป.ตราด

วันที่จันทร์ที่ 19 เมษายน

Read more