สพป.ตราด ลงพื้นที่เยี่ยมและให้กำลังใจเด็กนักเรียนโรงเรียนวัดหนองคันทรง จำนวน 6 คน ที่ได้รับจัดสรรฉีดวัคซีน “ไฟเซอร์” 12 ปีขึ้นไป ณ โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ นักเรียนในสังกัด สพป.ตราด

วันอาทิตย์ที่ 10 ตุลาคม 2

Read more

สพป.ตราด ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ติดตามการจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ณ โรงเรียนบ้านหนองบอน

วันศุกร์ที่ 8 ตุลาคม 2564

Read more

สพป.ตราด จัดกิจกรรม “พัฒนาองค์กร” บริเวณรอบอาคารสำนักงาน เพื่อให้ดูสะอาดสวยงาม ร่มรื่น เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมการแสดงออกถึงการมีระเบียบวินัย ปลูกฝังค่านิยมสร้างความตระหนัก จิตสาธารณะ จิตอาสา

วันศุกร์ที่ 8 ตุลาคม 2564

Read more

สพป.ตราด ได้จัดกิจกรรมเสริมสร้างสุขภาพพลานามัย บุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ประจำปีงบประมาณ 2565

วันพุธที่ 6 ตุลาคม 2564 เ

Read more

สพป.ตราด ได้จัดลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “โครงการความร่วมมือด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา (โครงการห้องเรียนสีเขียว)

วันอังคารที่ 5 ตุลาคม 256

Read more

สพป.ตราด จัดประชุมรอง ผอ.สพป. ผอ.กลุ่มทุกกลุ่ม/หน่วย เพื่อหารือข้อราชการและมอบนโยบายแนวทางการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด

วันอังคารที่ 5 ตุลาคม 256

Read more

สพป.ตราด จัดกิจกรรมแสดงความยินดีและให้การต้อนรับ นางมิญช์มนัส วรรณมหินทร์ สลางสิงห์ เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด

วันจันทร์ที่ 4 ตุลาคม 256

Read more

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย โอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ และรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่นไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) สังกัด สพป.ตราด

Read more

สพป.ตราด ได้เข้าร่วมรับชม Kick Off สร้างเกราะป้องกันด้วยวัคซีน เด็กปลอดภัย เรียนอุ่นใจ ต้อนรับเปิดเทอม

วันจันทร์ที่ 4 ตุลาคม 256

Read more