นางช่อชะบา ชื่นบาน ผอ.สพป.ตราด เป็นประธานการประชุมผู้อำนวยการสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดสพป.ตราด ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ด้วย Google Hangouts Meet ครั้งที่ 1/2564

วันศุกร์ที่ 8 มกราคม 2564 เวลา 14.00 น. นางช่อชะบา ชื่นบาน ผู้อำนวยการสำนักงานเขดพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด เป็นประธานการประชุมผู้อำนวยการสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ด้วย Google Hangouts Meet ครั้งที่ 1/2564 โดยใช้พื้นที่ห้องประชุมทรัพย์เจริญ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด เป็นพื้นที่ส่งสัญญาณภาพ