สพป.ตราด ประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อขอมีวิทยฐานะเชี่ยวชาญ สายงานบริหารสถานศึกษา ประเมิน นางศิริรัตน์ โพธิ์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางปิดล่าง (ราษฎร์สงเคราะห์) ณ โรงเรียนวัดบางปิดล่าง(ราษฎร์สงเคราะห์)

วันพฤหัสบดีที่ 29 กันยายน

Read more

สพป.ตราด ประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อขอมีวิทยฐานะเชี่ยวชาญ สายงานบริหารสถานศึกษา นายอรรถสิทธิ์ สุทธิวารี ผู้อำนวยการโรงเรียนโรงเรียนวัดท่าโสม (คุณสารราษฎร์บำรุง) ณ โรงเรียนวัดท่าโสม (คุณสารราษฎร์บำรุง)

วันพฤหัสบดีที่ 29 กันยายน

Read more

สพป.ตราด จัดการประชุมกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา เพื่อแจ้งข้อราชการ และนโยบายเร่งด่วนของสพฐ. ณ ห้องประชุมเพทาย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด

วันพฤหัสบดีที่ 29 กันยายน

Read more

สพป.ตราด ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดตราด ครั้งที่ 9/2565 โดย นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธาน ณ ห้องประชุมพลอยแดง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดตราด

วันพุธที่ 28 กันยายน 2565

Read more

สพป.ตราด จัดกิจกรรมเคารพธงชาติ เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย (Thai National Flag Day) ประจำปี 2565 โดยมีการชักธงชาติและประดับธงชาติไทย เพื่อเป็นการสร้างความภาคภูมิใจของคนในชาติ และเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงพระราชทานธงไตรรงค์ เป็นธงชาติไทย ณ บริเวณหน้าเสาธง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด

วันพุธที่ 28 กันยายน 2565

Read more