ผอ.สพป.ตราด เปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) สู่การยกระดับการอ่าน เขียน คิดคำนวณเป็นและการพัฒนาสื่อด้วยเกมการศึกษาโปรแกรม Wordwall

วันเสาร์ที่ 18 พฤษภาคม 25

Read more

สพป.ตราด ร่วมประชุมรับฟังนโยบายการบริหารอัตรากำลังครูให้เกิดประสิทธิภาพ และเปิดการใช้งานระบบการบริหารอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (School Capacity System:SCS)

วันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 25

Read more