สพป.ตราด ประชุมคณะทำงานกลั่นกรองและดูแลระบบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเขตพื้นที่การศึกษา (ITA Online) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

วันพุธที่ 21 กรกฎาคม 2564

Read more

สพป.ตราด ประชุมคณะกรรมการบริหารอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2564 ผ่านระบบ Google Meet

วันจันทร์ที่ 19 กรกฎาคม 2

Read more