นางช่อชะบา ชื่นบาน ผอ.สพป.ตราด พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสังกัดสพป.ตราด ร่วมประชุมผู้อำนวยการกลุ่ม เพื่อขับเคลื่อนนโยบายของนางช่อชะบา ชื่นบาน ผอ.สพป.ตราด

วันจันทร์ที่ 11 มกราคม 2564 เวลา 09.00 น. นางช่อชะบา ชื่นบาน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ร่วมประชุมผู้อำนวยการกลุ่ม เพื่อขับเคลื่อนนโยบายของนางช่อชะบา ชื่นบาน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ณ ห้องประชุมบุษราคัม อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด