นางช่อชะบา ชื่นบาน ผอ.สพป.ตราด พร้อมด้วยคณะผู้บริหารในสพป.ตราด และคณะผู้บริหารในสังกัดสพม.17 เข้าร่วมประชุมการบริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพของชุมชนและโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง ผ่านระบบ (Video Conference)

วันอังคารที่ 12 มกราคม 2564 เวลา 09.00 น. นางช่อชะบา ชื่นบาน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด พร้อมด้วยคณะผู้บริหารในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด และคณะผู้บริหารในสังกัดสพม.17 เข้าร่วมประชุมการบริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพของชุมชนและโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง ผ่านระบบ (Video Conference) ณ ห้องประชุมทรัพย์เจริญ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด โดยมี ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน