จดหมายข่าว ศูนย์เครือข่ายฯถิ่นพลอยแดง ฉบับที่ 2/2564