นางช่อชะบา ชื่นบาน ผอ.สพป.ตราด เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาตรวจสอบข้อมูล และจัดทำรายละเอียดตัวชี้วัดในการประเมินตามองค์ประกอบการประเมินศักยภาพของผู้ยื่นคำร้องขอย้าย ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2564

วันอังคารที่ 12 มกราคม 2564 เวลา 13.30 น. นางช่อชะบา ชื่นบาน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาตรวจสอบข้อมูล และจัดทำรายละเอียดตัวชี้วัดในการประเมินตามองค์ประกอบการประเมินศักยภาพของผู้ยื่นคำร้องขอย้าย ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมทับบทิมสยาม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด