การป้องกันการทุจริต

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารและนโยบายไม่รับของขวัญ (NO Gift Policy)

ประกาศเจตจำนงภาษาไทย

ประกาศเจตจำนงสุจริตภาษาอังกฤษ

ประกาศเจตจำนงภาษากัมพูชา

2.นโยบายไม่รับของขวัญ-O34-1-6

การมีส่วนร่วมของผู้บริหารเพื่อป้องกันการทุจริต

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร-65