เจตจำนงในการบริหารงาน ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด

ประกาศเจตจำนงสุจริตภาษาไทย-63

ประกาศเจตจำนงสุจริตภาษาอังกฤษ-63

ปฏิญญาเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต