ผอ.สพป.ตราด เป็นประธานเปิดงานมหกรรมวิชาการ โรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัด (ภาคตะวันออก) ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2567

วันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2567 เวลา 08.30 น. ดร.พิจิตร พรหมจารีย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด เป็นประธานเปิดงานมหกรรมวิชาการ โรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัด (ภาคตะวันออก) ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2567 เพื่อให้ครูและนักเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์และความสามารถทางวิชาการ ณ ห้องประชุมบัวเผื่อน โรงเรียนอนุบาลตราด