สพป.ตราด เข้าร่วมประชุมโครงการ สพฐ. สัญจร ภาคตะวันออก (จังหวัดสระแก้ว) กำกับ ติดตาม และแก้ปัญหาการดำเนินงาน แก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา

วันอาทิตย์ที่ 30 มิถุนายน 2567 เวลา 13.00 น. ดร.พิจิตร พรหมจารีย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด เข้าร่วมประชุมโครงการ สพฐ. สัญจร ภาคตะวันออก (จังหวัดสระแก้ว) กำกับ ติดตาม และแก้ปัญหาการดำเนินงาน แก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อกำกับ ติดตาม ประเมินผล การดำเนินงานของสถานีแก้หนี้ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และส่งเสริมความร่วมมือกับสหกรณ์ออมทรัพย์ครู สถาบันการเงินในการช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์ ตลอดจนรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาต่อไป โดยมี ดร.กิตติรัตน์ ณ ระนอง ประธานที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุม ในการนี้ ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช รองเลขาธิการ กพฐ. นำคณะผู้บริหาร สพฐ. ผู้ติดตามการแก้ปัญหาหนี้สินครูฯ ร่วมกำกับติดตามความคืบหน้าการแก้ปัญหาดังกล่าว ณ โรงเรียนอรัญประเทศ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว