ประกาศ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกครูอัตราจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 3 สังกัด สพป.ตราด

Read more

สพป.ตราด เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน

วันอังคารที่ 24 พฤษภาคม 2

Read more

สพป.ตราด จัดอบรมโครงการพัฒนาวินัย คุณธรรม จริยธรรม ต่อต้านการทุจริต ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด

วันเสาร์ที่ 21 พฤษภาคม 25

Read more

สพป.ตราด จัดอบรมโครงการพัฒนาวินัย คุณธรรม จริยธรรม ต่อต้านการทุจริต ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด

วันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม 25

Read more