ประกาศ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิและไม่มีสิทธิเข้ารับการสรรหาเป็นอัตราจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่งครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนขั้นวิกฤต สังกัดสพป.ตราด

Read more

สพป.ตราด จัดประชุมคณะกรรมการบริหารอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา

วันจันทร์ที่ 9 พฤษภาคม 25

Read more

สพป.ตราด เข้าร่วมประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม

วันจันทร์ที่ 9 พฤษภาคม 25

Read more

ประกาศ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาบุคคลและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานธุรการ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราาด

Read more

สพป.ตราด จัดพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ประถมาภรณ์มงกุฎไทย จำนวน 16 ราย ณ ห้องประชุมทรัพย์เจริญ อาคารเฉลิมพระเกียรติ สพป.ตราด

วันอังคารที่ 19 เมษายน 25

Read more

ประกาศ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ทดแทนห้องเรียน DLTV สำหรับโรงเรียนStand Alone ประจำปีงบประมาณ 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Read more

สพป.ตราด ได้ต้อนรับ นายสุวิทย์ บึงบัว ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนด้านเทคโนโลยี พร้อมคณะ ที่ลงพื้นที่ติดตามการประเมินผลการขับเคลื่อนตามนโยบาย จุดเน้นของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ

วันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม

Read more

ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร สพป.ตราด (บ้านพัก) และอาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Read more