นางช่อชะบา ชื่นบาน ผอ.สพป.ตราด เป็นประธาน เปิดงานวันครู ออนไลน์ โดยใช้พื้นที่ห้องประชุมทรัพย์เจริญ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ สพป.ตราด

วันเสารที่ 16 มกราคม 2564

Read more

นางช่อชะบา ชื่นบาน ผอ.สพป.ตราด พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสพป.ตราด เข้าประชุมทางไกลผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเร้นท์” (Video Conference) ด้วย Google Hangouts Meet พบปะเพื่อนครูศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาถิ่นพลอยแดง และศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาเกาะกูด

วันศุกร์ที่ 15 มกราคม 256

Read more

นางช่อชะบา ชื่นบาน ผอ.สพป.ตราด พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสพป.ตราด และหัวหน้าศูนย์เครือข่ายสถานศึกษา เข้าประชุมเตรียมจัดงานวันครูแบบออนไลน์ 16 มกราคม 2564 ครั้งที่ 2/2564

วันพฤหัสบดีที่ 14 มกราคม

Read more

นางช่อชะบา ชื่นบาน ผอ.สพป.ตราด เป็นประธานการนิเทศ กำกับติดตามการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเร้นท์” (Video Conference)

วันพฤหัสบดีที่ 14 มกราคม

Read more

นางช่อชะบา ชื่นบาน ผอ.สพป.ตราด พร้อมด้วยตณะผู้บริหารในสพป.ตราด ตรวจเยี่ยม ทักทายให้กำลังใจคณะครู และผู้บริหารศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาคลองใหญ่ ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์

วันพุธที่ 13 มกราคม 2564

Read more

นางช่อชะบา ชื่นบาน ผอ.สพป.ตราด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สพป.ตราด เข้าร่วมการประชุมผ่านระบบทางไกล การจัดอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจ วิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่างโครงการยุทธศาสตร์และแผนระดับรองและการนำระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ระดับภูมิภาค

วันพุธที่ 13 มกราคม 2564

Read more

นางช่อชะบา ชื่นบาน ผอ.สพป.ตราด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สพป.ตราด เข้าร่วมการประชุมผ่านระบบทางไกล ในรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ” ครั้งที่ 2/2564

วันพุธที่ 13 มกราคม 2564

Read more

นางช่อชะบา ชื่นบาน ผอ.สพป.ตราด พร้อมด้วยคณะผู้บริหารในสพป.ตราด และคณะผู้บริหารในสังกัดสพม.17 เข้าร่วมประชุมการบริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพของชุมชนและโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง ผ่านระบบ (Video Conference)

วันอังคารที่ 12 มกราคม 25

Read more

นางช่อชะบา ชื่นบาน ผอ.สพป.ตราด พร้อมด้วยคณะผู้บริหารใน สพป.ตราด ตรวจเยี่ยม ทักทายให้กำลังใจคณะครู และผู้บริหารศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาปทุมหลวง ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์

วันจันทร์ที่ 11 มกราคม 25

Read more

นางช่อชะบา ชื่นบาน ผอ.สพป.ตราด เป็นประธานการประชุมผู้อำนวยการสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดสพป.ตราด ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ด้วย Google Hangouts Meet ครั้งที่ 1/2564

วันศุกร์ที่ 8 มกราคม 2564

Read more