ประกาศผลการสรรหาบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการกลุ่มบริหารทั่วไป ตำแหน่งนักจิตวิทยาโรงเรียน ประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด

Read more

ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับการสรรหาบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการกลุ่มบริหารทั่วไปตำแหน่งนักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักเขตพื้นที่การศึกษาตราด

Read more