นางช่อชะบา ชื่นบาน ผอ.สพป.ตราด พร้อมด้วยตณะผู้บริหารในสพป.ตราด ตรวจเยี่ยม ทักทายให้กำลังใจคณะครู และผู้บริหารศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาคลองใหญ่ ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์

วันพุธที่ 13 มกราคม 2564 เวลา 13.30 น. นางช่อชะบา ชื่นบาน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด พร้อมด้วยตณะผู้บริหารในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ตรวจเยี่ยม ทักทายให้กำลังใจคณะครู และผู้บริหารศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาคลองใหญ่ ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ โดยใช้พื้นที่ห้องประชุมบุษราคัม อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด เป็นพื้นที่ส่งสัญญาณภาพ