นางช่อชะบา ชื่นบาน ผอ.สพป.ตราด เป็นประธานในการเปิดการอบรมพัฒนาเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ e-GP ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ ณ ห้องประชุมบุษราคัม สพป.ตราด

วันเสาร์ที่ 27 มีนาคม 2564 09.00 น. นางช่อชะบา ชื่นบาน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด เป็นประธานในการเปิดการอบรมพัฒนาเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ e-GP ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ โดยมีนางอนงค์น้อย หนูเจริญ คลังจังหวัดตราด เป็นวิทยากร ณ ห้องประชุมบุษราคัม อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด