นางช่อชะบา ชื่นบาน ผอ.สพป.ตราด เป็นประธานในการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในระยะเวลา 1 ปี ครั้งที่ 1

วันอังคารที่ 27 เมษายน 2564 เวลา 09.30 น. นางช่อชะบา ชื่นบาน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด เป็นประธานในการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในระยะเวลา 1 ปี ครั้งที่ 1 ของรอง ผอ.ร.ร.บ้านเนินตาล คือ นายสฐาพร พิมพ์พาศรี รอง ผอ.ร.ร.อนุบาลวัดคลองใหญ่ นางสาวหัสดาพร ศิลาชัย รอง ผอ.ร.ร.บ้านคลองจาก นางสาวชนุตพร กะไชยวงษ์ และรอง ผอ.ร.ร.บ้านคลองมะขาม นางสาวจันทร์จิรา จิตนาวสาร โดยคณะกรรมการประกอบด้วยนายปรีชา ซื่อกำเนิด ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารการศึกษา และนายนพรัตน์ รุ่งโรจน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดคลองใหญ่ ณ ห้องประชุมคามทะเล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด