นางช่อชะบา ชื่นบาน ผอ.สพป.ตราด ร่วมรับชมรายการพุธเช้า ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 17/2564 ณ ห้องประชุมบุษราคัม สพป.ตราด มอบหมายให้ รอง ผอ.สพป. ผอ.กลุ่มทุกกลุ่ม บุคลากรในสังกัด ทั้งที่ปฏิบัติงานที่สำนักงานและปฏิบัติงานที่บ้าน ร่วมรับชมพุธเช้า ผ่านช่องทาง OBEC TV และช่องทาง OBEC CHANNEL

วันพุธที่ 5 พฤษภาคม 2564 เวลา 08.00 น. นางช่อชะบา ชื่นบาน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ร่วมรับชมรายการพุธเช้า ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 17/2564 ณ ห้องประชุมบุษราคัม และเพื่อปฏิบัติตามมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จึงมอบหมายให้ รอง ผอ.สพป. ผอ.กลุ่มทุกกลุ่ม/หน่วย บุคลากรในสังกัด ทั้งที่ปฏิบัติงานที่สำนักงานและปฏิบัติงานที่บ้าน (WORK FROM HOME) ร่วมรับชมพุธเช้า ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 17/2564 ผ่านช่องทาง OBEC TV และช่องทาง YOUTUBE เพื่อรับทราบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติของ สพฐ.