ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาในสังกัด นำทีมคณะครูลงพื้นที่ร่วมแรงรวมใจกันจัดบูทในการเตรียมความพร้อมเพื่อการรับการประเมินของ นางช่อชะบา ชื่นบาน ผอ.สพป.ตราด ด ณ ห้องประชุมทรัพย์เจริญ อาคารเฉลิมพระเกียรติ สพป.ตราด

วันจันทร์ที่ 17 พฤษภาคม 2564 ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาในสังกัด นำทีมคณะครูลงพื้นที่ร่วมแรงรวมใจกันจัดบู๊ตในการเตรียมความพร้อมเพื่อการรับการประเมินของ นางช่อชะบา ชื่นบาน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ในวันนี้มีศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาเขาสมิง 1 ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาลุ่มแม่น้ำตราด ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาปทุมหลวง ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาทับทิมสยาม ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาถิ่นพลอยแดง ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาคลองใหญ่ และศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาเกาะช้าง เกาะกูด ณ ห้องประชุมทรัพย์เจริญ อาคารเฉลิมพระเกียรติ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด