นางช่อชะบา ชื่นบาน ผอ.สพป.ตราด เป็นประธานในการประชุมประธานศูนย์เครือข่ายสถานศึกษา 11 ศูนย์ และคณะกรรมการโครงการวิ่งสงาด ประถมตราด..ฮิ เพื่อเตรียมความพร้อม

วันศุกร์ที่ 21 พฤษภาคม 2564 เวลา 15.00 น. นางช่อชะบา ชื่นบาน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด เป็นประธานในการประชุมประธานศูนย์เครือข่ายสถานศึกษา 11 ศูนย์ และคณะกรรมการโครงการวิ่งสงาด ประถมตราด..ฮิ เพื่อเตรียมความพร้อม โดยประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference ด้วยโปรแกรม Google Meet ณ ห้องประชุมบุษราคัม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด