นางช่อชะบา ชื่นบาน ผอ.สพป.ตราด ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม นิเทศ กำกับ ติดตามการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ โรงเรียนวัดวัชคามคชทวีป

วันอังคารที่ 1 มิถุนายน 2564 เวลา 16.30 น. นางช่อชะบา ชื่นบาน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม นิเทศ กำกับ ติดตามการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ โรงเรียนวัดวัชคามคชทวีป โดยมี นางสาวสาวิตรี แนวสวย ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูให้การต้อนรับ พร้อมทั้งให้กำลังใจข้าราชการครู