สพป.ตราด จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมสภานักเรียน ประจำปี 2564

วันศุกร์ที่ 2 กรกฎาคม 2564 เวลา 15.30 น. นางช่อชะบา ชื่นบาน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมสภานักเรียน ประจำปี 2564 ครั้งที่ 1/2564 เพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมสภานักเรียนในสถานศึกษาเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้โรงเรียนตระหนักถึงการดำเนินกิจกรรมสภานักเรียนในโรงเรียนทั้งระบบ ณ ห้องประชุมคามทะเล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด