ผอ. สพป.ตราด เป็นประธานในการประเมินเพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

วันอังคารที่ 20 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น. นางช่อชะบา ชื่นบาน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด เป็นประธานในการประเมินเพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ นายธีรวุฒิ สิทธิกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเกษมสุข โดยคณะกรรมการประกอบด้วย นายวุฒิวัฒน์ อินทสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนสูง และนางธวัลรัตน์ ทองนิล ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านเขาสมิง ณ ห้องวิชาการ โรงเรียนบ้านเกษมสุข