สพป.ตราด จัดประชุมอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา การบริหารการดำเนินการด้านบริหารงานทั่วไป ณ ห้องประชุมคามทะเล สพป.ตราด

วันจันทร์ที่ 6 กันยายน 2564 เวลา 13.00 น. นางช่อชะบา ชื่นบาน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด เป็นประธานการประชุมอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา การบริหารการดำเนินการด้านบริหารงานทั่วไป ณ ห้องประชุมคามทะเล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด