สพป.ตราด ได้ลงตรวจเยี่ยมพื้นที่เชิงประเมินเพื่อพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ณ โรงเรียนอนุบาลตราด

วันจันทร์ที่ 13 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. นางช่อชะบา ชื่นบาน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด มอบหมายให้นายวิชชา ครุปิติ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด พร้อมด้วย นายวิจิตร สัมโย ผอ.กลุ่มนิเทศก์ฯ นางมาลิน จิตนาวสาร และ นายประภัทร ประภัสสรางกูล ศึกษานิเทศก์ ตรวจเยี่ยมพื้นที่เชิงประเมินเพื่อพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ณ โรงเรียนอนุบาลตราด โดยในภาคเช้าได้ตรวจเยี่ยมเชิงประเมินในระดับประถมศึกษา ในภาคบ่ายตรวจเยี่ยมเชิงประเมินในระดับปฐมวัย การประเมินใช้การดูเอกสารและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยนวัตกรรม PLC เพื่อเป็นการประเมินโดยมุ่งให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่มุ่งเน้นในเรื่องการส่งเสริมและประสานงานในลักษณะกัลยาณมิตร โดยการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการประเมินคุณภาพและการพัฒนาการจัดการศึกษาจากทุกฝ่ายโดยมุ่งสร้างความสมดุลระหว่างเสรีภาพของโรงเรียนกับจุดมุ่งหมายและหลักการศึกษาของชาติตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ให้มีเอกภาพเชิงนโยบาย แต่ยังคงมีความหลากหลายในทางปฏิบัติ โดยโรงเรียนสามารถกำหนดเป้าหมายเฉพาะ และพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้เต็มตามศักยภาพของโรงเรียนและสมรรถนะของผู้เรียน

Leave a Reply

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *