สพป.ตราด จัดกิจกรรม “พัฒนาองค์กร” บริเวณรอบอาคารสำนักงาน เพื่อให้ดูสะอาดสวยงาม ร่มรื่น เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมการแสดงออกถึงการมีระเบียบวินัย ปลูกฝังค่านิยมสร้างความตระหนัก จิตสาธารณะ จิตอาสา

วันศุกร์ที่ 8 ตุลาคม 2564 เวลา 08.00 น. นางช่อชะบา ชื่นบาน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด นำทีมบุคลากรในสังกัด ร่วมกิจกรรม “พัฒนาองค์กร” บริเวณรอบอาคารสำนักงาน เพื่อให้ดูสะอาดสวยงาม ร่มรื่น เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมการแสดงออกถึงการมีระเบียบวินัย ปลูกฝังค่านิยมสร้างความตระหนัก จิตสาธารณะ จิตอาสา ซึ่งได้รับความร่วมมือจากบุคลากรในสังกัดเป็นอย่างดี