สพป.ตราด จัดรประชุมประธานศูนย์เครือข่ายสถานศึกษา เพื่อแจ้งข้อราชการสำคัญ โดยการประชุมทางไกลผ่านระบบ Google Meet ณ ห้องประชุมบุษราคัม อาคารเฉลิมพระเกียรติ สพป.ตราด

วันพฤหัสบดีที่ 14 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น. นางช่อชะบา ชื่นบาน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด เป็นประธานการประชุมประธานศูนย์เครือข่ายสถานศึกษา เพื่อแจ้งข้อราชการสำคัญ โดยการประชุมทางไกลผ่านระบบ Google Meet ณ ห้องประชุมบุษราคัม อาคารเฉลิมพระเกียรติ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด