สพป.ตราด เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน

วันอังคารที่ 24 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.30 น. นางช่อชะบา ชื่นบาน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด พร้อมด้วย นางสมใจ วัฒฐานะ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา นางพรปวีณ์ เรืองโรจน์ นักวิชาการศึกษา เจ้าหน้าที่ เข้าร่วม การประชุมคณะกรรมการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน โดยมี ดร.ธนาธิป ทุ้ยแป รองผู้อำนวยการสำนักทดสอบทางการศึกษา รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักทดสอบทางการศึกษา เป็นประธาน ณ ห้องประชุมบุษราคัม อาคารเฉลิมพระเกียรติ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด