สพป.ตราด จัดอบรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาสภานักเรียนได้รับความร่วมมือจากผู้บริหารโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ส่งตัวแทนสภานักเรียน และคุณครูผู้รับผิดชอบงานสภานักเรียนเข้าร่วมโครงการ โดยมี นายธนศักดิ์ ขวนขวาย ประธานชมรมพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนจังหวัดตราด (องค์กรสาธารณประโยชน์) เป็นวิทยากรให้ความรู้ ณ ห้องประชุมคามทะเล สพป.ตราด

วันจันทร์ที่ 30 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.30 น. นางช่อชะบา ชื่นบาน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด มอบหมายให้ นายวิชชา ครุปิติ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมและพัฒนาสภานักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้โรงเรียนตระหนักถึงการดำเนินกิจกรรมสภานักเรียนในโรงเรียนทั้งระบบ ให้นักเรียนได้เรียนรู้การปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข อยู่ด้วยกันโดยเคารพกฎ กติกา รู้หน้าที่ถึงการมีส่วนร่วมในสังคม ซึ่งสอดคล้องกับค่านิยมหลัก 12 ประการ และขยายผลการดำเนินงานโครงการสภานักเรียน ได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน โดยได้รับความร่วมมือจากผู้บริหารโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ส่งตัวแทนสภานักเรียน และคุณครูผู้รับผิดชอบงานสภานักเรียนเข้าร่วมโครงการ จำนวน 54 คน โดยมี นายธนศักดิ์ ขวนขวาย ประธานชมรมพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนจังหวัดตราด (องค์กรสาธารณประโยชน์) เป็นวิทยากรให้ความรู้ ณ ห้องประชุมคามทะเล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด

Leave a Reply

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *