สพป.ตราด ร่วมแสดงความยินดี และมอบเกียรติบัตรพร้อมเข็มที่ระลึก ครูที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต ประจำปี 2564 และมอบเกียรติบัตรให้นักเรียนที่มีผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) คะแนนเต็ม 100 คะแนน

วันจันทร์ที่ 13 มิถุนายน 2565 เวลา 10.00 น. นางช่อชะบา ชื่นบาน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ร่วมแสดงความยินดี และมอบเกียรติบัตรพร้อมเข็มที่ระลึก ให้ น.ส.ถนอมพรรณ มารูปหมอก ครูโรงเรียนอนุบาลวัดคลองใหญ่ ที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต ประจำปี 2564 และมอบเกียรติบัตรให้นักเรียนที่มีผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) คะแนนเต็ม 100 คะแนน ความสามารถด้านคณิตศาสตร์ จำนวน 3 คน และความสามารถด้านภาษาไทย จำนวน 4 คน ณ ห้องประชุมคามทะเล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด

Leave a Reply

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น