สพป.ตราด เข้าร่วมให้ข้อมูลวิจัย เรื่อง “แนวทางการประยุกต์ใช้กระบวนการสุนทรียสาธกในการพัฒนากลยุทธ์เชิงบวกของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด กรณีศึกษา กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา” โดยมี อาจารย์ ดร.อรุณเกียรติ จันทร์ส่งแสง หัวหน้าโครงการวิจัย ภาควิชาบริหารการศึกษา คณะ ครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี

วันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน 2565 เวลา 09.30 น. นางช่อชะบา ชื่นบาน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด พร้อมด้วย นางมิญช์มนัส วรรณมหินทร์ สลางสิงห์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด และคณะศึกษานิเทศก์ เข้าร่วมให้ข้อมูลวิจัย เรื่อง “แนวทางการประยุกต์ใช้กระบวนการสุนทรียสาธกในการพัฒนากลยุทธ์เชิงบวกของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด กรณีศึกษา กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา” โดยมี อาจารย์ ดร.อรุณเกียรติ จันทร์ส่งแสง หัวหน้าโครงการวิจัย ภาควิชาบริหารการศึกษา คณะ ครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี เก็บรวบรวมข้อมูลโครงการวิจัยดังกล่าว ณ ห้องประชุมบุษราคัม อาคารเฉลิมพระเกียรติ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด

Leave a Reply

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น