สพป.ตราด ร่วมกิจกรรมโครงการชายหาดปลอดบุหรี่และจัดเก็บขยะชายหาด

วันจันทร์ที่ 5 ธันวาคม 2565 เวลา 15.00 น. ดร.อมรรัตน์ เชิงหอม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด มอบหมายให้นางอินทิรา บุญวาที รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด พร้อมด้วย นางสมใจ วัฒฐานะ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ร่วมโครงการชายหาดปลอดบุหรี่และจัดเก็บขยะชายหาด ซึ่งจัดโดยศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลจังหวัดตราด เพื่อสร้างความตะหนักให้กับประชาชน นักท่องเที่ยวและผู้ประกอบการร้านค้าให้ช่วยกันลดปริมาณขยะในบริเวณชายหาดและในทะเล รวมทั้งร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในพื้นที่ ณ หาดบานชื่น ต.ไม้รูด อ.คลองใหญ่ จ.ตราด