สพป.ตราด ประชุมคณะกรรมการสรรหาและการเลือกคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด (ก.ต.ป.น.) เป็นการคัดเลือกคณะกรรมการชุดใหม่เพื่อปฏิบัติหน้าที่แทนตำแหน่งที่ว่าง

วันพฤหัสบดีที่ 8 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 น. ดร.อมรรัตน์ เชิงหอม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสรรหาและการเลือกคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด (ก.ต.ป.น.) เป็นการคัดเลือกคณะกรรมการชุดใหม่เพื่อปฏิบัติหน้าที่แทนตำแหน่งที่ว่าง ณ ห้องประชุมมรกต อาคารเฉลิมพระเกียรติ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด