สพป.ตราด ประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรพี่เลี้ยงเด็กพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 1/2565

วันพฤหัสบดีที่ 8 ธันวาคม 2565 เวลา 13.30 น. ดร.อมรรัตน์ เชิงหอม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด มอบหมายให้นางอินทิรา บุญวาที รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรพี่เลี้ยงเด็กพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมบุษราคัม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด