สพป.ตราด ร่วมงานพิธีฉลองสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ระดับก่อนประถมศึกษาขนาดเล็ก ประจำปีการศึกษา 2564 ณ โรงเรียนบ้านเนินตาล

วันศุกร์ที่ 16 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 น. ดร.อมรรัตน์ เชิงหอม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด มอบหมายให้นายวิชชา ครุปิติ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ร่วมงานพิธีฉลองสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ระดับก่อนประถมศึกษาขนาดเล็ก ประจำปีการศึกษา 2564 เพื่อแสดงความยินดีและชื่นชม ณ โรงเรียนบ้านเนินตาล