ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเป็นอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด

วันศุกร์ที่ 23 ธันวาคม 2565 เวลา 15.00 น. ดร.อมรรัตน์ เชิงหอม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด เป็นประธานดำเนินการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเป็นอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ครั้งที่ 1/2565 เพื่อร่วมกันพิจารณาคัดเลือกอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษา ด้านบริหารงานบุคคล และด้านกฎหมาย ณ ห้องประชุมทับทิมสยาม