สพป.ตราด จัดพิธีทำบุญประจำปีตามขนบธรรมเนียมประเพณีไทยและวัฒนธรรมท้องถิ่นความเป็นไทย

วันพุธที่ 28 ธันวาคม 2565 เวลา 10.00 น. ดร.อมรรัตน์ เชิงหอม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด พร้อมบุคลากรในสังกัดร่วมทำบุญประจำปีตามขนบธรรมเนียมประเพณีไทยและวัฒนธรรมท้องถิ่นความเป็นไทย ณ ห้องประชุมทรัพย์เจริญ อาคารเฉลิมพระเกียรติ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด