สพป.ตราด เข้าร่วมพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

วันพฤหัสบดีที่ 29 ธันวาคม 2565 ดร.อมรรัตน์ เชิงหอม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด มอบหมายให้นายวิชชา ครุปิติ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ร่วมเป็นเกียรติในพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565 ตามโครงการ “พินธุ” เทิดพระภูมินทร์ ธรณินถิ่นสิกขา โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1. เพื่อน้อมรำลึกและถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 2. เพื่อแสดงความกตัญญกตเวทิตาแด่ “นายทวีป พินธุ” และวงศ์ตระกูล ที่มีเมตตาบริจาคที่ดิน จำนวน 10 ไร่ 2 งาน ให้กับโรงเรียนวัดหนองเสม็ดฯ และ 3. เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน โดยมี นายวิเชียร ทรัพย์เจริญ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด เป็นประธาน ณ สนามกีฬาโรงเรียนวัดหนองเสม็ด (พินธุสงเคราะห์)