สพป.ตราด ร่วมกิจกรรมโครงการ “บ้านสะอาด เมืองตราด สวยสะหงาด”

วันพุธที่ 4 มกราคม 2566 เวลา 15.30 น. ดร.อมรรัตน์ เชิงหอม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด มอบหมายให้บุคลากรในสังกัดร่วมกิจกรรมโครงการ “บ้านสะอาด เมืองตราด สวยสะหงาด” โดยปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาด ในพื้นที่ความรับผิดชอบของแต่ละกลุ่ม ณ บริเวณโดยรอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด