รอง ผอ.สพป.ตราด เป็นประธานการประชุมการพัฒนาครูในการจัดการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตนักเรียน ด้วยเทคนิคการใช้คำถาม RCA

วันศุกร์ที่ 6 มกราคม 2566 เวลา 10.00 น. ดร.อมรรัตน์ เชิงหอม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด มอบหมายให้ นางอินทิรา บุญวาที รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด เป็นประธานการประชุมการพัฒนาครูในการจัดการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตนักเรียน ด้วยเทคนิคการใช้คำถาม RCA โดยมีโรงเรียนคลองขวางและโรงเรียนวัดวรุณดิตถาราม ซึ่งได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการวิจัยการพัฒนารูปแบบ เครือข่ายความร่วมมือ เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตนักเรียนให้รู้ทันพฤติกรรมเสี่ยงต่อการถูกล่วงละเมิดทางเพศ การใช้ความรุนแรงและการใช้สารเสพติด โดยพัฒนาความรู้ ความเข้าใจให้กับครูที่ทำการสอนในระดับชั้น ม.1 – ม.3 ในการจัดทำแผนการสอน และให้ครูนำเสนอแผนการสอนในการจัดการเรียน โดยมีคณะวิจัยของ สพป.ตราด มาร่วมวิพากษ์ สะท้อนความคิดในการจัดทำแผนการสอนให้สอดคล้องตรงกับวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ ณ โรงเรียนวัดวรุณดิตถาราม